{Content.image.alt

Työterveyslaitoksen puheenvuorot

ti 11.09.2018 10:30-11:00
ti 11.09.2018 13:00-13:30
ke 12.09.2018 10:30-11:00
ke 12.09.2018 13:00-13:30
to 13.09.2018 10:30-11:00
to 13.09.2018 13:00-13:30

Multisafe – Speaker's Corner, A-halli

Tiistai 11.9.

klo 10.30–10.45 PIRA-palvelu työterveysyhteistyöhön! PIRA™-palvelu on kehitetty yhdessä työterveyshuoltojen ja pienten yritysten kanssa työterveysyhteistyöhön. Palvelu toimii pilvipalveluna. Palvelun avulla on mahdollista tehdä työpaikkaselvitys ja riskienarviointi yhdessä ja yhtä aikaa online kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Samalla kun se tarjoaa työterveyshuolloille työkalun, on se pienille yrityksille nopea ja vaikuttava tapa tehdä omaa terveys-ja turvallisuustyötä. Tuotepäällikkö Mika Nyberg, Työterveyslaitos

klo 10.45–11.00 Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn tukena. Maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työikäisille antaen kirjallisen palautteen. Kykyviisari-kyselyn voi täyttää paperilla tai verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kautta saa yksilö- ja ryhmäkohtaisia tulosraportteja (toiminnan vaikutusten arviointi). Kykyviisari-kyselyn saa käyttöön tilaamalla tunnukset Kykyviisarin verkkopalveluun osoitteesta www.kykyviisari.fi/ota-kykyviisari-tyovalineeksi. Kehitetty Työterveyslaitoksen ESR-Solmu -koordinaatiohankkeessa (2014-2020). Erikoistutkija Minna Savinainen, Työterveyslaitos

klo 13.00–13.15 Työn imua työtä tuunaamalla. Työntekijän aktiivisesti muokatessa eli tuunatessa omaa työtään hänen motivaationsa ja työn imunsa kasvaa, ja sitä kautta suorituksetkin paranevat. Kun työntekijä tuntee työn imua työssään, se näkyy koko työyhteisön ja organisaation menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille. Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa työtään ja löytää uutta työn imua sekä innostusta. Valmennus koostuu kuudesta osiosta, joissa yhdistyvät monipuoliset sisällöt ja työhön kytkeytyvät oppimistehtävät. Lisätietoa www.ttl.fi/tyontuunaaminen. Koulutuskoordinaattori Telma Rivinoja, Työterveyslaitos

klo 13.15–13.30 Käyttöturvallisuustiedote –kemikaaliturvallisuuden kulmakivi. Käyttöturvallisuustiedotteen tehtävä on välittää tietoa teollisessa toiminnassa tai ammatissa käytettävistä kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedote antaa perustiedot, joilla työpaikka pääsee liikkeelle kemikaaliriskien arvioinnissa ja hallinnassa. Tutustu mm. Työterveyslaitoksen malliratkaisuun Käyttöturvallisuustiedote tiedonlähteenä www.ttl.fi/malliratkaisut. Työhygieenikko Marjo Vänskä, Työterveyslaitos

Keskiviikko 12.9.

klo 10.30–10.45 Digi auttaa siirtelemään tavaroita turvallisesti. Trukinkuljettajien työympäristön vaarojen havainnoimiseksi kehitettiin videopohjainen oppimispeli Logisafe-tutkimuksessa. Tutkimuksessa arvioidaan, voiko pelillistä oppimista hyödyntää työturvallisuuden edistämisessä. Lisätietoa: pia.perttula@ttl.fi www.logisafe.fi. Erikoistutkija Pia Perttula, Työterveyslaitos

klo 10.45–11.00 Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus. Esimiehet vastaavat työturvallisuudesta työpaikalla, eikä työsuojeluhenkilöstö, kuten usein luullaan. Esimiehet eivät kuitenkaan aina tunnista vastuutaan tai heiltä puuttuu tietoa ja tehokkaita työkaluja vastuun kantamiseen. Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus on kehitetty selkeyttämään kaikille esimiestehtävissä toimiville heidän rooliaan työturvallisuusasioissa sekä tukemaan käytännön johtamistyötä. Verkko-opintoina suoritettava koulutus sopii esimiestyön arkeen, kun opiskelu on palasteltavissa omien aikataulujen mukaan joustavasti. Koulutussisällöt valitaan oman organisaation tarpeisiin sopiviksi. Asiantuntija Riikka Pajala, Työterveyslaitos

klo 13.00–13.15 Virtaa palautumisesta. Työnantajan on työturvallisuuslain (25§) mukaan vähennettävä käytettävissään olevin keinoin työntekijän terveyttä vaarantavaa työssä kuormittumista. ​Valmennus on yksilön muutospolku-ajatteluun perustuva valmennus johon tarjotaan myös muutosagenttikoulutusta työyhteisölle. Moduuliesimerkkeinä Oma palautumiseni, Liikunta, Stressi, Ravitsemus, Ajankäyttö ja Uni. Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos

klo 13.15–13.30 Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi verkkovalmennus. Verkkovalmennus antaa esimiehelle elämyksellisen ja vaikuttavan tilaisuuden havainnoida, harjoitella ja arvioida omaa tapaansa puuttua työpaikkakiusaamiseen ja häirintään. Näytellyt videotilanteet, tietoiskut, harjoitukset ja käytännön työvälineet auttavat esimiestä tunnistamaan ja puuttumaan epäasialliseen kohteluun sekä rakentamaan askeleittain vastuullista käyttäytymistä työyhteisössä. Soveltuu esimiehille työpaikkakiusaamiseen ja häirintään puuttumisen tilanteissa sekä koko organisaatioille kehittämään esimiestoimintaa ja vastuullisen käyttäytymisen toimintakulttuuria. Lisätietoa: antti.soikkanen@ttl.fi, +358 50 320 8614. Vanhempi konsultti Antti Soikkanen, Työterveyslaitos

Torstai 13.9.

klo 10.30–10.45 Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus. Esimiehet vastaavat työturvallisuudesta työpaikalla, eikä työsuojeluhenkilöstö, kuten usein luullaan. Esimiehet eivät kuitenkaan aina tunnista vastuutaan tai heiltä puuttuu tietoa ja tehokkaita työkaluja vastuun kantamiseen. Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus on kehitetty selkeyttämään kaikille esimiestehtävissä toimiville heidän rooliaan työturvallisuusasioissa sekä tukemaan käytännön johtamistyötä. Verkko-opintoina suoritettava koulutus sopii esimiestyön arkeen, kun opiskelu on palasteltavissa omien aikataulujen mukaan joustavasti. Koulutussisällöt valitaan oman organisaation tarpeisiin sopiviksi. Asiantuntija Riikka Pajala, Työterveyslaitos

klo 10.45–11.00 Työsuojelupäällikkö -kehitä osaamistasi! Työsuojelupäällikkö avustaa työnantajaa ja esimiehiä liittyen työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Laki edellyttää työsuojelupäällikön olevan pätevä ja perehtynyt tehtävään. Moni tekee kuitenkin tätä työtä ilman asianmukaista koulutusta ja riittäviä resursseja. Työterveyslaitos tarjoaa työsuojelupäällikön tehtävään valmentavaa koulutusta yli 40 vuoden kokemuksella. Tule kuulemaan, mitä mahdollisuuksia koulutus sinulle tarjoaa! Tuotepäällikkö Mika Liuhamo, Työterveyslaitos

klo 13.00–13.15 Fokus kateissa? Ajanhallinnasta asiantuntijatyössä. Tutkimukseen perustuva verkkovalmennus tukee asiantuntijatyöpaikkojen ja yksittäisten asiantuntijoiden ajankäytön hallintaa. Valmennus auttaa ymmärtämään työn aikarakenteita ja tarjoaa ratkaisuja ajankäytön ongelmiin. Sisältää viisi moduulia, joiden aikana oppii mm. tunnistamaan oman työn ydintehtävät ja hallitsemaan sekä ulkoisia että sisäisiä keskeytyksiä. Omat osiot asiantuntijoille ja esimiehille. Mahdollisuus suorittaa valmennus myös työyhteisötasolla. Tutkija Kirsi Yli-Kaitala, Työterveyslaitos

klo 13.15–13.30 Varmista suojainten oikea valinta ja tehokas käyttö – TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -verkkokoulutus. 100% verkkokoulutus.

  • Antaa lisävalmiuksia työsuojelun toimintaohjelman täyttöönpanossa ja altistumisen arvioinnissa:
    – työpaikan riskinarviointi
    – työterveyshuollon työpaikkaselvitys.
  • Antaa apuja työnantajan lakisääteiseen suojainten käytön opastukseen.
  • Tiesitkö: Työnantaja on vastuussa suojainten käytön opastuksesta. Opastuksessa on tarvittessa käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.
    Lisätietoa: susanna.maki@ttl.f, www.ttl.fi/henkilonsuojaimet. Asiantuntija Susanna Mäki, Työterveyslaitos