{Content.image.alt

Suojautuminen melulta toimisto- ja asiakaspalveluympäristössä

ti 11.09.2018 11:30-12:00
ke 12.09.2018 11:30-12:00
to 13.09.2018 12:30-13:00

Multisafe – Speaker's Corner, A-halli

Esitys käsittelee suojautumista melulta tilanteissa, jossa kommunikointi on erityisen tärkeää.

– Melun vaikutus ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin
– Asiakaspalvelussa ympäristön melun vaikutus työtehoon
– Eri kuulonsuojainmallit ja niiden tehokkuus
– Suojainmallin valintaan liittyvät tekijät
– Kuulosuojaimen tehokkuuden testaaminen

Puhuja: kuulonsuojausasiantuntija, Elina Joensuu