Kohti turvallista työtä – turvallisuusosaamisen yhteinen kehittäminen opinnoissa ja oppilaitostyössä

to 13.09.2018 09:00-14:30

Leonardo Sali, D-halli

Turvallisuusosaamisen pohja rakentuu ammattiin opiskellessa. Työpaikalla yhteinen oppiminen jatkuu turvallista työtä tukevia toimintamalleja kehitettäessä ja käyttöönotettaessa. Yhteistä panostusta ja sitoutumista tarvitaan, jotta työ on turvallista niin tuoreeltaan alalle tulleille kuin pitkän linjan ammattilaisillekin.

Seminaarissa saadaan eväitä turvallisuusosaamisen kehittämiseen oppilaitoksessa työskenneltäessä ja opiskeltaessa. Seminaarin aamupäivän ohjelmassa turvallisuutta tarkastellaan oppilaitosten henkilöstön työturvallisuuden näkökulmasta sekä työssäoppimisen turvallisuuteen kytkeytyen. Iltapäivän ohjelmassa haastetaan myös opiskelijat turvallisuuden yhteiseen kehittämiseen työkalujen ja nolla-ajattelun kautta.

Seminaarin järjestää Työterveyslaitos.

Ohjelma:

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen opetusalan työpaikoilla
Turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuuri, turvallisuusosaaminen – miten kehittää näitä opetusalalla? EduSafe-hankkeessa luotu kokonaismalli tukee kehittämistä systemaattisesti.
Puhuja: Erikoistutkija, Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos

Mikä henkilöstöä kuormittaa ammatillisissa oppilaitoksissa?
Ammatillisen koulutuksen muutokset ovat entisestään haastaneet huolehtimaan henkilöstön työturvallisuudesta ja työkyvystä. Minkälaisiin kuormitustekijöihin tarvitaan ratkaisuja, millä keinoin kuormitusta voidaan hallita?
Puhuja: Tutkijatohtori, Sari Tappura, Tampereen teknillinen yliopisto

Turvallisten työtapojen oppiminen – työpaikalla vai oppilaitoksessa?
Ammatillisissa opinnoissa työpaikoilla oppiminen on jatkossa entistä suuremmassa roolissa. Mikä on opiskelijoita vastaanottavien työpaikkojen rooli turvallisten työtapojen opettamisessa ja varmistamisessa? Yrityksen ja oppilaitoksen puheenvuoroissa nostetaan esille, minkälaisia odotuksia toimijoilla on toisilleen sekä minkälaista yritys–oppilaitosyhteistyötä tarvitaan.
Puhujat: Turvallisuusasiantuntija, Kari Paso, Taminco Finland Oy ja prosessitekniikan kouluttaja, Kirsi Hovikorpi, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)

Työsuojeluosaajaksi oppilaitoksessa -työkalu ammatillisten oppilaitosten käyttöön
Oppilaitoksista valmistuvien opiskelijoiden turvallisuuteen liittyvissä asenteissa ja osaamisessa on ollut puutteita. Tästä johtuen Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunta julkaisi Työsuojeluosaajaksi oppilaitoksessa -itsearviointityökalun kaikille ammattiin valmistaville oppilaitoksille. Työkalu sopii kaikille aloille. Työkalun avulla oppilaitoksessa voidaan arvioida kulttuuria, johtamista, toimintatapoja, resursseja, osaamista ja työkaluja, jotka vaikuttavat valmistuvien ammattilaisten työsuojeluasenteisiin ja -taitoihin. Keskeiseksi lähtökohdaksi valmistuvien opiskelijoiden turvallisuusasenteiden ja -osaamisen kehittämisessä nähtiin oppilaitosten omaehtoinen toiminnan arviointi ja kehittäminen.
Puhuja: Asiantuntija, ­­­­­Petri Pakkanen, Työturvallisuuskeskus

Osallistumalla vaikutat! Keinoja työturvallisuuden edistämiseen
Sujuva ja turvallinen työ syntyy yhteisestä panostuksesta. Puheenvuorossa käydään läpi osallistavia menetelmiä, jotka antavat mahdollisuuden opiskelijoille ja henkilöstölle osallistua työturvallisuuden kehittämiseen. Työkykypassi-ohjelmistoon sisältyvä mobiiliturvallisuuskävely on keino tehdä työturvallisuutta koskevia havaintoja opiskelu- ja työympäristössä. Työterveyslaitoksen Asennetta työhön -menetelmään sisältyvä ”hazard-mapping” on työkalu, jolla voidaan käydä läpi keinoja työhön liittyvien vaarojen torjumiseen.
Puhuja: Tutkija, Mikko Nykänen, Työterveyslaitos

Nolla-ajattelu – turvallisuus on välittämistä
Turvallisuus luodaan yhdessä. Se on välittämistä itsestä ja muista. Puheenvuorossa esitetään menetelmiä, joiden avulla voi tukea välittämisen viestiä ja turvallisuusajattelun kehittymistä arjen työssä ja opinnoissa.
Puhuja: Tutkija, Riikka Ruotsala, Työterveyslaitos