{Content.image.alt

Käyttöturvallisuustiedote –kemikaaliturvallisuuden kulmakivi

ti 11.09.2018 13:15-13:30

Multisafe – Speaker's Corner, A-halli

Käyttöturvallisuustiedotteen tehtävä on välittää tietoa teollisessa toiminnassa tai ammatissa käytettävistä kemikaaleista.

Käyttöturvallisuustiedote antaa perustiedot, joilla työpaikka pääsee liikkeelle kemikaaliriskien arvioinnissa ja hallinnassa.

Tutustu mm. Työterveyslaitoksen malliratkaisuun Käyttöturvallisuustiedote tiedonlähteenä www.ttl.fi/malliratkaisut

Puhuja: työhygieenikko Marjo Vänskä, Työterveyslaitos

Katso myös muiden Työterveyslaitoksen tietoiskujen aikataulut »