{Content.image.alt

Hätäsuihkut ja säädökset meillä ja muualla

ti 11.09.2018 15:30-16:00
ke 12.09.2018 15:30-16:00
to 13.09.2018 15:00-15:30

Multisafe – Speaker's Corner, A-halli

Hätäsuihkuihin vaikuttavat direktiivit ja niiden eteneminen sekä käytännön ratkaisut Suomen olosuhteissa valmistajan näkökulmasta. Onko Suomi takapajula menneiden laihojen vuosien ansiosta näissä asioissa? Miksi säädökset eivät määrää vaan suosittavat monia asioita?

Puhuja: maajohtaja, Timo Moisio, Krusman Hätäsuihkut Oy