{Content.image.alt

5 syytä, miksi aloittaa Lean-matka turvallisuudella

to 13.09.2018 10:30-11:30

Seminaaritila, Hyvinvointi kylä

Hyvin harva asia yrityksessä on irrallaan kokonaisuudesta. Turvallisuus, työn mielekkyys ja hyvinvointi on järkevää kytkeä kokonaisuuden kehittämiseen. Seminaarissa kuulet viisi syytä, miksi turvallisuusajatellulla on järkevää aloittaa Lean-matka. Kerromme esimerkein, miten turvallisuus ja mielekkyys kytkeytyvät kokonaisuuteen unohtamatta asiakasta ja kustannustehokasta sujuvaa toimintatapaa.

Puhujat:

Peter Kanerva, Innotiimi-ICG
Peterin tuella organisaatiosta kaivetaan esiin kehittämispotentiaali ja realisoidaan se arjen toiminnaksi sekä oppimiseksi. Peter haastaa laajalla kokemuksellaan organisaatiota kehittämään toimintaansa, miten luoda toimintaympäristö, joka mahdollistaa ihmisille yhteisten onnistumisen edellytysten kehittämisen sekä miten ylläpitää jatkuvan kehittämisen kierrettä. Peter, psykologin taustallaan, kohdistaa ymmärryksen siitä miten jatkuva kehittäminen ja oppiminen integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ari Väisänen, Innotiimi-ICG
Ari toimii työyhteisöissä Lean-johtamiskäytäntöjen ja -toimintaprosessien kehittäjänä. Päätehtävä on luoda ihmisille onnistumiseen tähtäävä, turvallinen ja vankka perusta Lean-polulle, jonka varrelle esiintyviin ongelmiin pureudutaan yhdessä osallisten kanssa. Ari tuntee kuinka yhteiset toimialakohtaiset näkökulmat yhdistetään vahvoiksi arjen asiakasarvon tuottajiksi ja tietää, missä tulevat tyypillisesti vastaan kuopat ja tiukimmat mutkat.

Kalervo Laaksoharju, Innotiimi-ICG
Kalervo haastaa koko työyhteisön kehittymään ja hänelle on tärkeää, että jokainen voi osallistua ja aidosti vaikuttaa oman työn ja organisaation kehittämiseen. Kehittäminen perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, yhteisen suunnan, tavoitteiden ja ymmärryksen luomiseen. Yrittäjänä toimiminen ja erilaisten asiantuntijatehtävien kautta Kalervo omaa laajan käytännön kokemuksen johtamisen, toimintajärjestelmien ja prosessien kehittämiseen.

www.innotiimi-icg.fi